G-TLCGMZNSEL
0936535583 Số 88 đường Hạ Long, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Phòng hội nghị

Ngày đăng: 10 Tháng 07, 2020Lượt xem: 601

Với 3 phòng hội nghỉ khang trang phục vụ chu đáo cho nhu cầu của khách hàng

Phòng hội nghị

0936535583